Sitedirect webdesign
Laaglandseweg 1
4214 KD Vuren, Holland
tel: +31 (0) 183 672 300
fax: +31 (0) 183 672 301
e-mail: info@fockertelectro.nl
Keuringen


Keuring en beheer van electrotechnische installaties

Volgens de normen EN 50110 en NEN 3140 moet elke elektrotechnische installatie worden geplaatst onder toezicht van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden gecontroleerd. Bij inschakeling van een KOMO-Instal installateur heeft u de zekerheid dat uw nieuwe of uitgebreide elektrotechnische installatie volgens een daarvoor opgesteld systeem is gecontroleerd. De installatie is dus aantoonbaar veilig. Fockert Electro is een erkend KOMO-Instal installateur die deze keuringen verricht. Behalve dat u verzekerd bent van een deskundige inspectie volgens de Europese normen hebben de inspecties tevens een preventieve en kostenbesparende werking.

Veiligheidsinspecties bevorderen het bedrijfsproces

 • Met periodieke inspecties en periodiek onderhoud door een KOMO-Instal installateur blijven de installaties en systemen steeds in optimale conditie.
 • De kans op storingen,waardoor een productie-of ander proces gevaar loopt, is aanzienlijk kleiner.
 • Inspecties bevorderen de algehele bedrijfsveiligheid. De overheid kent aan onze inspecties dezelfde status en waarde toe als aan een elektrotechnische inspectie van de Arbeidsinspectie.

Geen extra keuring nodig
Nadat een elektrotechnische installatie is aangelegd of gewijzigd, is een keuring vereist.Pas daarna levert het energiebedrijf stroom. Alleen elektrotechnische installatie-bedrijven met het KOMO-Instal certificaat zijn bevoegd de keuring zelf te verrichten. U heeft daardoor geen extra kosten van een keuring door een inspecteur van het energiebedrijf. Fockert Electro houdt gelijk rekening met uw wensen als opdrachtgever, ook met het oog op de toekomst. Dat voorkomt meerkosten en overlast als u later wilt uitbreiden.

Ook keuring en controle van handgereedschap
In het kader van de Arbo-wet en volgens de normen NEN 3140 verzorgt Fockert Electro ook periodieke keuringen van elektrische arbeidsmiddelen. Hieronder vallen onder andere:

 • elektrisch handgereedschap
 • verplaatsbare werktuigen
 • handlampen
 • koelkasten,
 • pc ’s
 • printers
 • haspels e.d.

Onderhoudsmanagement
In de praktijk zijn er globaal drie ‘momenten ’ van onderhoud waarbij ieder niveau opgevangen kan worden in een onderhoudscontract.

 • Serviceafroepcontract:service-verlening op afroep van de opdrachtgever
 • Onderhoudscontract:preventief onderhoud ter voorkoming van productieverlies.Tevens correctief onderhoud bij een storing of probleem.
 • Prestatiecontract:actieve inmenging in het werkproces door afspraken over gegarandeerde beschikbaarheid van het proces,gegarandeerd kwaliteitsniveau en efficiency.